วิธีค้นมี 2 วิธี
               1. ไม่ต้องคีย์คำค้น เพียงคลิกปุ่มค้นหา จะได้ข้อมูลทุกรายการ
               2. คีย์คำค้นด้วยชื่อผู้เชี่ยวชาญ   เช่น   ทองใบ    แล้วคลิกปุ่มค้น จะได้ข้อมูลตามคำค้น

 

ระบุคำค้นด้วยชื่อผู้เชี่ยวชาญ  :  

 

Admin Panal help