วิธีค้นมี 2 วิธี
               1. ไม่ต้องคีย์คำค้น เพียงคลิกปุ่มค้นหา จะได้ข้อมูลทุกรายการ
               2. คีย์คำค้นด้วยแนวคิดหรือกิจกรรม  เช่น   การทำสวนทุเรียนรุ่นใหม่  แล้วคลิกปุ่มค้น จะได้ข้อมูลตามคำค้น

 

ระบุคำค้นด้วยแนวคิดหรือกิจกรรม :  

 

Admin Panal help