วิธีค้นหามี 2 วิธี
               1. ไม่ต้องคีย์คำค้น เพียงคลิกปุ่มค้นหา จะได้ข้อมูลทุกรายการ
               2. คีย์คำค้นหัวเรื่อง   เช่น   ชีวประวัติ    แล้วคลิกปุ่มค้น จะได้ข้อมูลตามคำค้น

ระบุคำค้นด้วยหัวเรื่อง  :  

Admin Panal help